Mental styrka 

Vill du öka din mentala styrka och nå dina mål? 

Vid fem tillfällen träffar du den coach på Viljestyrka som passar bäst för det du efterfrågar. 

Vill du förbättra din prestation på jobbet, få tiden att räcka till eller klara 5 pull ups till?

Mental styrka är precis som muskulär styrka, en färskvara. Den behöver tränas och underhållas för maximal prestation.

 

 

In-house coach 

En coach är en kraftfull resurs för att få medarbetare och ledare att nå uppsatta mål. Medarbetarna är företagets viktigaste resurs. En coach fokuserar på just det, medarbetarens resurser, urkraften i varje individ identifieras och en plan sätts upp för att nå målen.

Med en In-house coach på arbetsplatsen blir alla medarbetare superhjältar!

Självledarskap

Hur laddad är du?

Grunden för självledarskap är en god självkännedom. Med vår process kommer du få insikter och krossa dina tidigare begränsningar. Detta kommer göra att du mår bättre och kommer i framtiden kunna hantera stress på ett bättre sätt. Med ett starkt självledarskap blir du effektivare och fokuserar på det som är viktigt för dig. 

Vi utgår från ditt nuläge och skapar en tydlig målbild för att du ska nå dina mål.

Låt oss utmana dig!


Senast uppdaterad 16 januari 2022